Docent s področja vinarstva

18. april 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta s področja vinarstva.
Rok za prijavo: do 16. 5. 2016

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja Enologija / Živilska tehnologija / (ali podobno),
 • da imajo pogoje za naziv docent za področje vinarstva na Univerzi v Novi Gorici,
 • da razpolagajo s praktičnimi in teoretičnimi znanji s področja vinarstva/živilske kemije in uporabe najmodernejših analitskih tehnik v živilstvu,
 • da imajo mednarodne delovne izkušnje,
 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko pri predmetih povezanih z vinarstvom na Univerzi v Novi Gorici,
 • da bodo strokovno sodelovali pri organizaciji z vinarstvom povezanih del na vinogradniškem posestvu Univerze v Novi Gorici,
 • da imajo izkušnje pri pridobivanju, izvajanju, zaželjeno tudi pri vodenju raziskovalnih projektov,
 • da bodo aktivno sodelavali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina,
 • da imajo aktivno znanje angleškega jezika,
 • da imajo sposobnost in željo za delo v skupini.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

Predviden nastop dela 15.11.2016, zaposlitev za določen čas dveh let.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si