V SPOMIN - IN MEMORIAM -

25. avgust 2016

PROF. DR. GREGOR KOCIJAN (9.6.1933 – 10.8.2016)

V sredo, 10. avgusta 2016, je slovenska literarna zgodovina izgubila prof. dr. Gregorja Kocijana, izjemnega raziskovalca in predavatelja.

Zaslužni prof. dr. Gregor Kocijan, rojen leta 1933, je sodil med najuglednejše slovenske literarne zgodovinarje. V svojih raziskavah se je posvečal slovenski kratki pripovedni prozi (Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, 1983, Kratka pripovedna proza v obdobju moderne: literarnozgodovinska študija, 1996, Slovenska kratka proza : 1919-1929, 2012) in slovenskemu pesništvu v drugi polovici 19. stoletja, ukvarjal se je tudi s sociološkimi študijami bralnih navad Slovencev ter napisal znanstveno monografijo o Janku Kersniku (2009). Bil je dolgoletni urednik revije Jezik in slovstvo, ki mu je leta 2013, ob njegovi osemdesetletnici, posvetila dvojno številko.

Kot predavatelj je deloval na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Med leti 2007-2011 je poučeval slovensko književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in študente navduševal s svojo izjemno osebnostjo, prodornostjo, splošno razgledanostjo, odprtostjo in predvsem iskrivostjo svojega pedagoškega nastopa.

Ob njegovi osemdesetletnici je Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici organizirala simpozij, posvečen njegovemu delu. Na spoznanjih zasl. prof. dr. Gregorja Kocijana bodo gradile še številne generacije slovenistov. Vsi, ki smo imeli srečo, da nas je bogatil s svojim znanjem in modrostjo, ga bomo globoko pogrešali.

Sodelavke in sodelavci Univerze v Novi Gorici družini izrekamo globoko sožalje.