Podoktorski sodelavec / docent s področja fizike ali astronomije

26. junij 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja fizike ali astronomije.
Rok za prijavo: do 31. 7. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja fizike ali astronomije,
  • da imajo znanje in izkušnje z opazovanjem in/ali teoretičnim modeliranjem astrofizikalnih tranzientnih izvorov,
  • da bodo pripravljeni prevzeti pedagoške obveznosti s področja fizike in astronomije na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.

Izbrani kandidat bo vključen v raziskovalno delo Centra za astrofiziko in kozmologijo (CAC) Univerze v Novi Gorici. CAC se ukvarja z raziskavami na področju astrofizike in astrofizike osnovnih delcev, predvsem s proučevanjem visoko-energijskih tranzientnih izvorov (izbruhi sevanja gama, plimska raztrganja zvezd), ultra visoko-energijskih kozmičnih delcev in sevanja gama ter iskanjem temne snovi (več informacij na: http://www.ung.si/en/research/cac/). CAC aktivno sodeluje v več velikih mednarodnih kolaboracijah, med njimi Gaia, Large Synoptic Survey Telescope, Fermi LAT, Cherenkov Telescope Array in Pierre Auger Observatory. CAC sodeluje tudi z bližnjimi institiucijami, ki se ukvarjajo z visoko-energijsko astrofiziko in astrofiziko osnovnih delcev, kot so SISSA, ICTP, INFN in INAF v Trstu.
Izbrani kandidat bo raziskovalno sodeloval s prof. dr. Andrejo Gomboc na področju raziskav izbruhov sevanja gama in/ali plimskih raztrganj zvezd ter postal član (če še ni) relevantnih mednarodnih kolaboracij.

Nastop dela po dogovoru.
Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • 1. življenjepis,
  • 2. znanstvena in strokovna bibliografija.
  • 3. motivacijsko pismo s kratkim povzetkom raziskovalnih interesov,
  • 4. tri priporočilna pisma poslana na spodnji naslov.

Neformalna vprašanja pred prijavo so dobrodošla (za vprašanja, povezana s raziskavami, se obrnite na: andreja.gomboc@ung.si).

Razpis je odprt do 31.7.2017.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica ali v elektronski obliki na tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si