Podoktorski sodelavec s področja fizike trdne snovi

19. oktober 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike trdne snovi.
Rok za prijavo: do 20. 11. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike trdne snovi,
 • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področjih:
  • karakterizacije transporta naboja in elektronskih lastnosti sodobnih dvodimenzionalnih materialov kot je grafen ali kovinski dihalkogenidi ali
  • karakterizacije transporta naboja in elektronskih lastnosti tankih slojev sodobnih organskih polprevodnikov z visoko gibljivostjo nosilcev naboja,
 • prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na mikroskopu na atomsko silo in fotolitografijo.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo Laboratorija za fiziko organskih snovi
http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-fiziko-organskih-snovi/

Deloval bo na eksperimentalnem področju transporta naboja v 2D heterostrukturah.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Nastop dela po dogovoru.
Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • dve priporočilni pismi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si