Podoktorski sodelavec s področja eksperimentalnega jezikoslovja/ psiholingvistike/ kognitivnih znanosti

01. februar 2018

Center za kognitivne znanosti Univerze v Novi Gorici (http://ung.si/ckzj/) vabi zainteresirane k oddaji prijave za 12-mesečno zaposlitev podoktorskega sodelavca na področju eksperimentalnega jezikoslovja / psiholingvistike / kognitivnih znanosti.
Rok za prijavo: do 22. 2. 2018

Razpisano mesto se financira iz projekta “Advancing The European Multilingual Experience” (AThEME; pogodba 613465, www.atheme.eu) iz okvira FP7, ki se ukvarja z večimi dimenzijami večjezičnosti v Evropi. Projekt vključuje 17 ustanov iz 8 evropskih držav in teče od marca 2014 do marca 2019. V okviru projektnega konzorcija člani Centra za kognitivne znanosti jezika sodelujejo pri preučevanju skladenjskih in pragmatičnih vidikov večjezičnosti, vloge regionalnih jezikov in morebitnih kognitivnih prednosti večjezičnosti.

Od prijaviteljev pričakujemo

  • doktorat znanosti ob nastopu dela,
  • dobro podlago v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki in/ali kognitivni znanosti, najraje v eksperimentalni skladnji ali pragmatiki. Izkazane raziskovalne izkušnje in samostojen raziskovalni načrt s področja jezikoslovnih in/ali kognitivnih vidikov večjezičnosti se šteje za prednost,
  • sposobnost za samostojno delo, kot tudi sposobnost za delo v ekipi in prevzemanje aktivne vloge pri snovanju, organiziranju in izvajanju vedenjskih eksperimentov,
  • tekoče znanje angleščine. Znanje slovenščine, italijanščine ali nemščine na ravni rojenega govorca ali blizu rojenega govorca je prednost (ne zahteva),
  • opravljanje poučevanja v zmernem obsegu (odvisno od trenutnih potreb na tekočih študijskih programih univerze).

Kandidati naj predložijo naslednje dokumente v elektronski različici:

  • spremni dopis,
  • CV (z bibliografijo),
  • kratko predstavitev raziskovalnih interesov, ki vsebuje prijaviteljev predlagani delovni načrt za trajanje razpisane zaposlitve,
  • kopijo ene kandidatove reprezentativne objave,
  • dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani poročevalcev).

Vse gradivo naj kandidati in priporočevalca pošljejo na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si z oznako 'CKZJATHEME – postdok’ v polju 'zadeva’. Predvideni datum zaposlitve je 1. marec.

Za dodatne informacije lahko pišete na arthur.stepanov@ung.si.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si