Gospodar objektov

27. marec 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto gospodar objektov.
Prijave bomo začeli ocenjevati 18.4.2018; kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
 • sposobnost samostojnega dela,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1,
 • 10 let na področju vzdrževanja in/ali gradnje velikih objektov in/ali strojnih in elektro instalacij.

Vaše naloge bodo:

 • načrtovanje vzdrževanja vseh objektov v lasti in upravljanju Univerze,
 • oblikovanje zahtev za razpise za nakup potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja,
 • komunikacija z izvajalci večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del,
 • izbira in naročanje zunanjih izvajalcev,
 • odzivanje na urgentne pozive služb javne varnosti,
 • sprotno odpravljanje poškodb na infrastrukturi,
 • sprotno odpravljanje napak v delovanju strojnih instalacij,
 • skrb za osnovna sredstva potrebna za vzdrževalna dela,
 • ostala vzdrževalna in druga dela.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas enega leta ter možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Predviden začetek dela je po dogovoru.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • opis dosedanjega dela.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si