Asistent z doktoratom s področja eksperimentalnega jezikoslovja/psihologije/kognitivnih znanosti

17. maj 2018

Center za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja eksperimentalnega jezikoslovja/ psihologije/ kognitivnih znanosti
Rok za prijavo: razpis je zaprt.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v projekt “Advancing The European Multilingual Experience” (AThEME; FP7; pogodba 613465, www.atheme.eu), iz katerega se razpisano mesto financira. Projekt se ukvarja z večimi dimenzijami večjezičnosti v Evropi. Projekt vključuje 17 ustanov iz 8 evropskih držav in teče od marca 2014 do februarja 2019. V okviru projektnega konzorcija člani Centra za kognitivne znanosti jezika sodelujejo pri preučevanju skladenjskih in pragmatičnih vidikov večjezičnosti, vloge regionalnih jezikov in morebitnih kognitivnih prednosti večjezičnosti. Kandidatovo delo na projektu bo potekalo na eni od omenjenih podtem, v odvisnosti od kandidatovih predhodnih izkušenj in kvalifikacij.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 100% delovni čas
(40 ur / teden) in določen čas do zaključka trajanja projekta, to je do 28. 2. 2019.

Od prijaviteljev pričakujemo

  • doktorat znanosti,
  • dobro podlago v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki in/ali kognitivni znanosti, najraje v eksperimentalni skladnji ali pragmatiki. Izkazane raziskovalne izkušnje s področja jezikoslovnih in/ali kognitivnih vidikov večjezičnosti se šteje za prednost,
  • sposobnost za samostojno delo, kot tudi sposobnost za delo v ekipi in prevzemanje aktivne vloge pri snovanju, organiziranju in izvajanju vedenjskih eksperimentov,
  • tekoče znanje angleščine. Znanje slovenščine, italijanščine ali nemščine na ravni rojenega govorca ali blizu rojenega govorca je prednost (ne zahteva).

Kandidati naj predložijo naslednje dokumente v elektronski različici:

  • spremni dopis,
  • CV (z bibliografijo),
  • dokazila o izobrazbi,
  • kratko predstavitev raziskovalnih interesov,
  • kopijo ene kandidatove reprezentativne objave,
  • kontaktne podatke (vključno z e-pošto) dveh oseb za pridobitev priporočil.

Vse gradivo naj kandidati in priporočevalca pošljejo na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si z oznako 'CKZJATHEME – postdok’ v polju 'zadeva’. Razpis je odprt do zasedbe delovnega mesta, zato kandidate vabimo, da se prijavijo čim prej. Za dodatne informacije lahko pišete na arthur.stepanov@ung.si

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si