Prof. dr. Gvido Bratina - prejemnik Preglove nagrade za izjemne dosežke

05. junij 2018

Danes so na Kemijskem inštitutu podelili Preglovi nagradi za izjemne dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved.

Med letošnjimi nagrajenci je tudi prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost ter vodja Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici.

Kot so zapisali v obrazložitev sodi prof. dr. Gvido Bratina med najprodornejše raziskovalce na področju raziskav elektronskih, optičnih in strukturnih lastnosti tankih organskih polprevodniških slojev in dvodimenzionalnih materialov. V zadnjih letih je veliko pozornosti posvetil transportu električnega naboja po organskih polprevodnikih in materialnih sistemih povezanih z grafenom.

Obrazložitev nagrade:
Prof. dr. Gvido Bratina, redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, sodi med najprodornejše raziskovalce na področju raziskav elektronskih, optičnih in strukturnih lastnosti tankih organskih polprevodniških slojev in dvodimenzionalnih materialov. V zadnjih letih je veliko pozornosti posvetil transportu električnega naboja po organskih polprevodnikih in materialnih sistemih povezanih z grafenom. Ukvarja se tudi s karakterizacijo začetnih faz rasti organskih polprevodnikov na grafenu in podobnih dvodimenzionalnih materialih, pri tem pa uporablja pretežno mikroskop na atomsko silo z izpeljanimi metodami. Njegovo znanstveno delo je tesno povezano z mednarodnim raziskovalnim prostorom. Sodeloval je v več projektih evropskih okvirnih programov. Njegova skupina je kot edina v Sloveniji sodelovala v projektu Evropske znanstvene fundacije s področja grafena. Trenutno je koordinator projekta MX-OSMOPED, ki je del evropskega projekta Graphene Flagship. Izsledki njegovih raziskav so bili v zadnjih petih letih objavljeni v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva, kot so Nature Nanotechnology, Advanced materials, Carbon, Physical Review B in Organic electronics.

Prof. dr. Gvidu Bratini iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Na fotografiji z leve: prof. dr. Gregor Anderluh (direktor Kemijskega inštituta), prof. dr. Janez Plavec (predsednik komisije za Preglove nagrade, Kemijski inštitut) in prof. dr. Gvido Bratina (prejemnik Preglove nagrade, Univerza v Novi Gorici). Foto: Jernej Stare
Na fotografiji z leve: nagrajenci izr. prof. dr. Mojca Benčina, prof. dr. Gvido Bratina, Vesna Štih in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh. Foto: Jernej Stare