Podoktorski sodelavec s področja fizike

29. junij 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike. Rok za prijavo: do 26. 7. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike,
 • da imajo praktične izkušnje z ultra-hitrimi laserskimi sistemi in dokazano usposobljenost na področju vzpostavitve časovno-ločljivih poskusov,
 • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti,
 • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen/a v naslednja raziskovalna dela:

 • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira Citius,
 • pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov,
 • razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Predviden nastop dela 10 .9. 2018, zaposlitev za določen čas enega leta.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • dve priporočilni pismi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si