Strokovni sodelavec s področja instrumentalne analize

11. september 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s področja instrumentalne analize.
Rok za prijavo do: 21.9.2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali 1. bolonjsko stopnjo,
  • poznavanje instrumentacije za kemijsko analizo in izkušnje na področju razvoja in validacije analiznih metod,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu
  • znanje angleškega jezika,
  • 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela, sodeloval na raziskovalnih programih in projektih, sodeloval v pedagoškem procesu ter vzdrževal raziskovalno in drugo opremo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju.

Predviden nastop dela 1.10. 2018, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za polni delovni čas (40 ur tedensko).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica. Razpis je odprt do 21.9.2018 oziroma do zapolnitve mesta.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si