Asistent z doktoratom s področja vinarstva (m/ž)

23. januar 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta z doktoratom s področja vinarstva.
Rok za prijavo do : 15. 2. 2019

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat s področja vinarstva, živilske tehnologije, agronomije, kemije, biokemije, mikrobiologije, analizne kemije,
  • praktične in teoretične izkušnje iz vinarstva, poznavanje kemije grozdja, mošta in vina in/ali mikrobiologije vina/grozdja na naprednem nivoju,
  • da bodo aktivno sodelovali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina na področju znanosti o vinu, prijavi novih projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
  • zbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici,
  • aktivno znanje angleškega jezika,
  • sposobnost za delo v skupini.

Prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka, zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si