Podoktorski sodelavec s področja fizike

13. februar 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.

Prijave bomo začeli ocenjevati 6. 3. 2019.
Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike,
 • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju laserske fizike in dokazane izkušnje na vsaj enem izmed naslednjih podpodročij:
  • meritve in izboljšave spektralnih in časovnih lastnosti ultra-hitrih (femtosekundnih) laserjev,
  • postavitev optičnih shem za poskuse, v katerih se uporablja laserska svetloba,
  • zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na generaciji visokih harmonikov v ekstremno ultravijoličnem spektralnem območju,
  • zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na izkoriščanju magneto-optičnega Kerrovega pojava.
 • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti,
 • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen/a v naslednja raziskovalna dela:

 • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira CITIUS (glej: http://www.ung.si/en/research/laboratory-of-quantum-optics/about/),
 • pomoč uporabnikom svetlobnega vira CITIUS pri pripravi poskusov.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z izvolitvijo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Zaposlitev bo za določen čas enega leta, z možnostjo morebitnega podaljšanja.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si

Za vprašanja glede raziskovalnega področja se obrnite na prof. dr. Giovanni De Ninno, e-pošta: giovanni.de.ninno@ung.si.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si