Podoktorski sodelavec ali docent s področja diskretne matematike / algebre

27. marec 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja
diskretne matematike / algebre.
Rok za prijavo: razpis je zaključen.

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja matematike,
  • da imajo znanje in izkušnje s področja diskretne matematike/ algebre,
  • da imajo objave v uglednih znanstvenih revijah in zaželjene izkušnje s pisanjem predlogov projektov,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v mednarodni skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Prednost bodo imeli kandidati s publikacijami ali disertacijo na področju algebre, predvsem teorije algebraičnih (hiper)struktur.

Izbrani/a kandidat/ka bo vključen/a v raziskovalno delo Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Skladno z izvolitvenim nazivom bo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici v obsegu do 6 ur tedensko.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje 1. oktobra 2019. Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo ( največ dve A4 strani) z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in raziskovalnih interesov vezanih na razpisano delovno mesto,
  • življenjepis,
  • celotna znanstvena in strokovna bibliografija,
  • imena in kontaktni podatki vsaj dveh strokovnjakov s področja, ki jih lahko kontaktiramo glede referenc kandidata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si). Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Prijave bomo začeli ocenjevati 30. 4. 2019. Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si