Podoktorski sodelavec s področja kemije (m/ž)

05. junij 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije.
Rok za prijavo do: 26. 6. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Laboratorija za raziskave materialov. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije na enem ali več študijskih programih univerze. Deloval bo na področju eksperimentalnega študija kemije površin funkcionalnih materialov. Prevzel bo tudi članstvo v univerzitetni Komisiji za kakovost, ki univerzi nudi pomoč na področju zagotavljanja kakovosti.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja kemije ali sorodnih ved,
  • znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizikalne, analizne, anorganske kemije ali znanosti o materialih,
  • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 26. 6. 2019.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si