Vodja Raziskovalnega centra za humanistiko (m/ž)

10. december 2020

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Raziskovalnega centra za humanistiko.
Rok za prijavo: 31. 12. 2020

Raziskovalni center za humanistiko deluje na področjih literarnih ved, kulturne zgodovine in digitalne humanistike. Pristopi se vzajemno dopolnjujejo – primerjalne literarnozgodovinske raziskave omogočajo refleksijo kompleksnosti človeške komunikacije in oblik sobivanja, kulturna zgodovina širi zgodovinske raziskave na raven kulturnih praks, digitalno humanistiko pa razumemo kot kritični premislek metod humanistike v kontekstu napredujoče digitalizacije kulture in komunikacijskih medijev.

Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje centra in usmerjal njegov nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji univerze. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici
v dinamičnem raziskovalnem okolju ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • doktorat znanosti s področja centra,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi :

  • življenjepis,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja centra v mednarodnem prostoru,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi obsežnejšo vizijo razvoja centra.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si