Podoktorski sodelavec s področja kemija - enološka kemija (m/ž)

02. februar 2021

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemija – enološka kemija.
Rok za prijavo: do 15. 2. 2021

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat s področja biotehniških ali naravoslovnih znanosti z dobro osnovo s področja kemije,
 • praktične in teoretične izkušnje iz kemijskih analiz rastlinskih vzorcev z uporabo različnih naprednih analitskih tehnik (tekočinska kromatografija, plinska kromatografija v kombinaciji z različnimi detektorji) in modernih tehnik priprave rastlinskih vzorcev za analizo,
 • da bodo aktivno sodelovali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina na področju znanosti o grozdju in vinu, prijavi novih projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do desetih ur tedensko pri predmetih povezanih s kemijo, enološko kemijo in kemijsko analizo vina na osnovnem in naprednem nivoju, vodenju študentov pri projektnih, diplomskih in magistrskih nalogah na Univerzi v Novi Gorici,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • sposobnost za delo v skupini,
 • vozniški izpit B kategorije.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi, izpolnjevanju pogojev in delovnih izkušnjah.

Z izbranim kandidatom bo sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto asistent z doktoratom za polni delovni čas in določen čas enega leta ter možnostjo podaljšanja.
Predviden začetek zaposlitve je najkasneje 01. 03. 2021.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 15. 2. 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05 6205 822, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si