Podoktorski sodelavec s področja fizike (m/ž)

14. julij 2021

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.
Rok za prijavo do: 6. 8. 2021

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih,
 • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizike in dokazane izkušnje na vsaj dveh izmed naslednjih podpodročij:
  • zasnova in izvedba poskusov na področju fotoemisije, po možnosti časovno ločljive, z namenom preučevanja vzorcev trdne snovi,
  • zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na izkoriščanju magneto-optičnega Kerrovega pojava,
  • ultra-visoke vakuumske tehnike in instrumentacija.
 • da imajo dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v naslednja raziskovalna dela v Laboratoriju za kvantno optiko:

 • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira CITIUS,
 • pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov,
 • razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerza v Novi Gorici.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je 1. 9. 2021, oziroma po dogovoru.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si in e-mail: giovanni.de.ninno@ung.si

Kontakti:

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si