Podoktorski sodelavec s področja molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti (m/ž)

04. oktober 2021

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja molekularne in celične biologije in protimikrobne aktivnosti.
Rok za prijavo do: 25. 10. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo bo potekalo v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju na področju molekularne in celične biologije, biotehnologije in protimikrobne aktivnosti. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja mikrobiologije in molekularne biologije na enem ali več študijskih programih univerze.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja molekularne in celične biologije, mikrobiologije ali primerljivih področij,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali teoretično znanje in praktične izkušnje z enega ali več naslednjih področij: biotehnologija, molekularna in celična biologija, biokemija, pretočna citometrija in mikrobiologija, instrumentalne tehnike kemijske analize (dokazljivo v bibliografiji z ustreznimi izvirnimi znanstvenimi članki v mednarodnih revijah).

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. decembra 2021. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 25. 10. 2021.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 620 85 22 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si