Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ULTRAFAST PUMP-PROBE SPECTROSCOPY

13. julij 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja 'ultrafast pump-probe spectroscopy

Rok za prijavo do 3. 8. 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja 'ultrafast pump-probe spectroscopy’.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Univerza v Novi Gorici trenutno razvija nov visoko inovativen vir svetlobe, imenovan CITIUS, osnovan na generaciji svetlobe z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Vir svetlobe bo prvotno pokrival energijsko območje med 20 in 40 eV. Harmonični svetlobni bliski bodo trajali nekaj deset femtosekund, imeli pa bodo energijo reda velikosti manj od mikrojoula in variabilni korak ponovitve (od 1 do 10 kHz). Del laserske svetlobe bo uporaben za optični parametrični ojačevalec, ki generira harmonične infra-rdeče svetlobne bliske, uporabljene v kombinaciji s harmonično svetlobo za poskuse v t.i. načinu “pump-probe” .

Področje dela in raziskovanja:

 • Razvoj in realizacija pump-probe eksperimentov na področju femtokemije in ultrahitre dinamike na površinah, v sodelovanju s skupino delujočo na razvijanju laserja na proste elektrone FERMI@Elettra na sinhrotronu v Trstu.

 • Planiranje, organizacija in vodenje eksperimentov, ki bodo vključevali karakterizacijo materialov s pomočjo foto-fizikalnih reakcij in raziskovanje znotraj molekularnih procesov v izoliranih vrstah.

 • Ustanavljanje uspešnih in močnih sodelovanj z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi znanstvenimi skupinami.

 • Priprava in predložitev raziskovalnih projektov za obogatitev in podkrepitev omenjenih raziskovalnih aktivnosti.

 • Za več informacij o izvajanju aktivnosti na projektu CITIUS, glej: Giovanni De Ninno (giovanni.deninno@elettra.trieste.it)

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,

 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,

 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,

 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • seznam pomembnih publikacij,

 • dve priporočilni pismi,

 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).