Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNE FIZIKE IN KEMIJE MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje) (m/ž)

04. januar 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:
ZNANSTVENI SODELAVEC s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio
strukturno modeliranje) (m/ž)

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja ab initio ali DFT
modeliranja strukturnih, elektronskih, magnetnih in optičnih lastnosti naprednih materialov.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014.