Četrtkovi kolokviji na Univerzi v Novi Gorici

17. oktober 2006

Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Iztoka Turela iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v četrtek, 19. oktobra 2006 ob 15. uri v predavalnici P-7 Univerze v Novi Gorici.

V predavanju z naslovom “Interakcije nekaterih zdravil s kovinskimi ioni in spojine kovinskih ionov kot potencialna zdravila” bo prikazan vpliv kovinskih ionov na nekatera zdravila, ki se uporabljajo v klinični rabi. Zaradi tovrstnih interakcij se lahko učinek zdravil močno zmanjša. Problem bo natančno predstavljen na primeru sintetičnih protibakterijskih spojin- kinolonov. Na drugi strani pa se v klinični rabi uporablja tudi kar nekaj spojin, ki so aktivne zaradi tega, ker v svoji strukturi vsebujejo kovinski ion. Prikazani bodo nekateri značilni primeri in avtorjeve raziskave na tem področju.