Otvoritev novih prostorov Univerze v Novi Gorici

17. oktober 2006

Univerza v Novi Gorici bo v četrtek, 19. oktobra 2006 ob 17. uri otvorila nove prostore v Ajdovščini.

Preureditev bivše vojašnice v Ajdovščini, ki jo je Univerzi v Novi Gorici podarila Občina Ajdovščina je bila zaključena v izjemno kratkem času. S hitrim in kvalitetno izvedenim delom je izvajalec del, Primorje d.d., omogočil preselitev Fakultete za aplikativno naravoslovje, Šole za vinogradništvo in vinarstvo, Laboratorija za epitaksijo in nanostrukture in Centra za raziskave atmosfere iz pretesne stavbe v Rožni dolini ravno ob začetku novega akademskega leta.

Poslopje je bilo zgrajeno v letih 1934 do 1936 za potrebe italijanske armade in je služilo podobnemu namenu tudi v bivši Jugoslaviji. Občina Ajdovščina ga je s sklepom občinskega sveta podarila Politehniki Nova Gorica, predhodnici Univerze v Novi Gorici, 9. oktobra 2003. Želja donatorja je bila, da se stavba nameni izvajanju študijskih in raziskovalnih programov s področja naravoslovja in tehnike, čemur se je Univerza v Novi Gorici takoj odzvala. Investicija je vključno z opremo vredna 300 milijonov tolarjev. Občina Ajdovščina je poleg poslopja namenila še 90 milijonov tolarjev za obnovo stavbe. Preostali znesek je zagotovila Univerza v Novi Gorici s pomočjo donatorjev.

V prenovljenem poslopju, ki ponuja 2200 m2 uporabne površine, so v pritličju kabineti in laboratoriji, ki omogočajo izvajanje vrhunskih eksperimentov s področja organske elektronike, in elektronskih in optičnih meritev. V prvem nadstropju je amfiteatrska predavalnica s 150 sedeži, dve predavalnici s 50 sedeži in ena predavalnica s 70 sedeži. Tu je urejena tudi moderna računalniška učilnica z 20 delovnimi postajami. Celotna stavba je opremljena z internetnimi povezavami in bo v kratkem priključena s hitro optično komunikacijo na hrbtenico slovenske akdemske računalniške mreže.

Univerza V Novi Gorici je tako pridobila svoje prve lastne prostore s katerimi bo lahko znatno olajšala trenutno prostorsko stisko, zlasti pomembno je dejstvo, da pridobiva namenske laboratorijske prostore, ki bodo omogočali nemoteno izvajajnje vrhunskih raziskovalnih eksperimentov in nudili kvalitetne storitve zainteresiranim podjetjem, ki se vključujejo v razvoj in raziskave zahtevnih izdelkov in storitev.

Priponke