Predavanja s področja literarnih, jezikoslovnih in kulturnozgodovinskih tem

10. januar 2007

Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici organizira v petek, 12. in 19. januarja 2007, med 13.00 in 17.30, v predavalnici P-9 Univerze v Novi Gorici dva sklopa predavanj s področja literarnih, jezikoslovnih in kulturnozgodovinskih tem.

Predavanja so zasnovana dovolj široko in izrazito interdisciplinarno, da so zanimiva za srednješolske profesorje različnih predmetov s področja humanistike in za širšo javnost. Predavatelji so uveljavljeni znanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki, ki sodelujejo s Fakulteto za slovenske študije Stanislava Škrabca. Vsako predavanje s frontalnim in seminarskim delom bo trajalo 90 minut.

Datum 12.1.07

  • 13.00 – 14.30 Reformacijski tokovi na Slovenske, prof. dr. Igor Grdina
  • 14.30 – 15.00 odmor
  • 15.00 – 16.30 2. svetovna vojna na Slovenskem, doc. dr. Petra Svoljšak

Datum 19.1.2007

  • 13.30 – 15.00 Slikarjev odnos do portretiranke pri Cankarju, Jarcu, Grumu in Leskovcu, dr. Katja Mihurko Poniž
  • 15.00 – 15.30 odmor
  • 15.30 – 17.00 STRIP IN ZGODOVINA. Prednosti in pomanjkljivosti prefične predstavitve traumatičnih epizod evropske zgodovine 20.stoletja, prof. dr. Oto Luthar

Vabimo Vas, da se nam pridružite.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si