Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja organskih elektronskih sestavnih delov in elektronskih lastnosti organskih polprevodnikov

04. december 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja ORGANSKIH ELEKTRONSKIH DELOV IN ELEKTRONSKIH LASTNOSTI ORGANSKIH POLPREVODNIKOV. Rok za prijavo do zasedbe mesta.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Izbrani kandidat bo dopolnil raziskovalno skupino Laboratorija za fiziko organskih snovi. Laboratorij za fiziko organskih snovi je dejaven na področju raziskav začetnih faz rasti organskih polprevodnikov (OP) na grafenu in na področju transportnih lastnosti OS / graphenskih sistemov. Načrtujemo razširitev raziskav na področju orgsndskih elektronskih naprav in karakterizaciji elektronskih lastnosti OP in grafenskih / OP mejnih plasti s transportnimi metodami in spektroskopijo fotoelektronov (retngensko in ultravijolično).

Področje dela in raziskovanja:

 • Raziskave na področju eksperimentalne fizike trdne snovi s poudarkom na elektronskih in transportnih lastnostih organskih polprevodnikov in / ali organskihg elektronskih naprav.

Za več informacij o izvajanju aktivnosti v Laboratoriju za fiziko organskih snovi, glej: prof. dr. Gvido Bratina (gvido.bratina@ung.si)

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj iz podoktorskega usposabljanja s področja prijave,
 • večletne izkušnje pri izdelavi in karakterizaciji organskih polprevodniških slojev,
 • izkušnje na področju grapfenskih slojev predstavljajo dodatno prednost pri izbiri,
 • izkušnje na področju rentgenske fotoelektronske spektroskopije in sorodnih tehnik,
 • izkušnje s področja raziskav ultra-visokega vakuuma in vakuumskega izhlapevanja so zaželjene,
 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,
 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,
 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,
 • seznam pomembnih publikacij,
 • dve priporočilni pismi,
 • zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).

Rok za prijavo do zasedbe mesta.

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti :

Tea Stibilj Nemec
T: 05-33 15 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si