Visoka šola za umetnost

16. januar 2009

V sredo, 14. januarja 2009 je Senat Univerze v Novi Gorici potrdil ustanovitev Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart iz Ljubljane.

V letošnjem letu namerava Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici pričeti z izvajanjem Visokošolskega študijskega programa prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse, za akreditacijo tako novoustanovljene šole kot tudi programa pa mora univerza še pridobiti soglasje na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici temelji na izhodiščih Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, ki se lahko pohvali s skoraj petnajstletno zgodovino dvoletnih in triletnih umetniških študij akademskega tipa. Temeljna opredelitev šolo postavlja v polje umetnosti in njene rabe v najširšem pomenu besede. Svoje mesto vidimo v sodelovanju z drugimi disciplinami ter v implementaciji kreativnih praks v druga področja in obratno. Univerza v Novi Gorici bo z Visoko šolo za umetnost tako vstopila na področje umetnosti in kreativno-umetniških praks. Izkušnje obeh organizacij združene v novi visoki šoli pomenijo pomemben prispevek k slovenski visokošolski ponudbi na področju kreativno-umetniškega dela.

Visokošolski študijski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse bo vsebinsko in strukturno izhajal iz dosedanjega triletnega programa Digitalni mediji Šole Famul Stuart, prenovljen bo po načelih Bolonjske deklaracije in bo imel štiri nosilne module: animacija, videofilm, fotografija, novi mediji. V ponudbi slovenskih visokošolskih programov se umešča v vrzel na področju kreativno-umetniškega dela v digitalnih medijih.

Gotovo ni odveč omeniti, da so možnosti zaposlovanja na tem področju zelo velike, saj so potrebe po tovrstnih profilih v stalnem porastu. Bodoči diplomanti programa se bodo lahko zaposlovali v medijskih (tv, internet, elektronsko in tiskano časopisje) in produkcijskih hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih birojih, galerijah, muzejih, arhivih ipd., skratka tam, kjer se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije, grafičnih uporabniških vmesnikov, animacije, animiranega filma in animirane grafike ali vse to uporabljajo kot sekundarna, predstavitvena sredstva.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si