Laboratorij za raziskave materialov

16. februar 2009

V mesecu januarju se je dosedanji raziskovalni dejavnosti Univerze v Novi Gorici, ki deluje v okviru štirih laboratorijev, treh centrov in enega instituta, pridružil nov Laboratorij za raziskave materialov.

Laboratorij za raziskave materialov se s svojimi raziskavami umešča v področja elektronskih in okoljskih materialov. Obe področji raziskav se dopolnjujeta, saj gre za iste tipe materialov ter podobne fizikalne efekte. Na področju elektronskih materialov v laboratoriju že sedaj potekajo projekti s področja multiferoikov in magnetoelektričnih tankih filmov, ki so osnova za novo generacijo elektronskih sistemov s področja informatike, senzorjev, telekomunikacije, medicine, transporta itd.

Prav tako pa so v svetovnem merilu v izrednem zagonu raziskave na področju okoljskih materialov. Ker je okoljevarstvo ena izmed nosilnih tematik naše Univerze bomo s temi raziskavami z veseljem prispevali k trajnostnemu razvoju. Trenutno je raziskovalno delo usmerjeno na področje fotokatalitskih materialov za cepitev vode in pridobivanje vodika. Glavni cilj raziskovalnega dela Laboratorija za raziskave materialov je razvoj novih fotokatalizatorjev na osnovi kovinskih oksidov z boljšim kvantnim izkoristkom in odpornostjo proti foto-koroziji. V te namene bomo raziskovali polprevodnike na osnovi oksidnih materialov, ki po različnih strukturnih karakteristikah prestavljajo novost v tovrstnih raziskavah.

Laboratorij za raziskave materialov deluje v lastnih laboratorijih v Univerzitetnem središču v Ajdovščini, kjer so trenutno zaposleni štirje raziskovalci, med njimi en podiplomski študent, v kratkem pa bomo zaposlili še enega s področja kemije trdnega stanja oziroma materialov.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si