Prireditve ob pričetku novega akademskega leta

17. oktober 2008

Že po tradiciji Univerza v Novi Gorici vsako leto ob pričetku novega akademskega leta pripravlja vrsto prireditev.

V ponedeljek, 20. oktobra 2008 bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko in na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo.

V torek, 21. oktobra 2008 bo ob 18. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici-univerzitetno središče v Ajdovščina, dekan Fakultete za podiplomski študij, prof. dr. Iztok Arčon podelil vpisne listine 63 podiplomskim študentom, od tega 21 tujim, vpisanim v podiplomske študijske programe Znanosti o okolju, Krasoslovje, Interkulturni študij – primerjalni študij idej in kultur, Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, Molekularna genetika in biotehnologija ter Fizika.

V četrtek, 23. oktobra 2008 bomo ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono svečano otvorili novo akademsko leto 2008/2009. Ob tej priliki bo akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja Častni doktor Univerze v Novi Gorici, Častni član Univerze v Novi Gorici in Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju razvoja nevrokirurgije v Sloveniji in v svetu bo Častni doktor (Doctor Honoris Causa) postal akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc, predstojnik Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Naslov Zaslužni profesor (Professor emeritus) bo, za dolgoletno sodelovanje in prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, prejel prof. dr. Franc Bizjak.

Priznanje Častni član Univerze v Novi Gorici pa bo podeljeno dr. Muratu Boratavu, upokojenemu profesorju na Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (Francija), v znak priznanja za več kot desetletno znanstveno sodelovanje s sodelavci Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici in zasluge za razvoj področja astrofozike osnovnih delcev na Univerzi v Novi Gorici in Sloveniji.

V nadaljevanju prireditve bo predsednik Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podelil priznanje Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici prof. dr. Giorgiu Margaritondu, prorektorju za akdemske zadeve na École Polyechnique Fédérale de Laussanne (EPFL, Švica), v znak priznanja za pomembne zasluge pri razvoju, ugledu in uveljavitvi Univerze v Novi Gorici v Sloveniji in v svetu.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik Univerze v Novi Gorici.
Akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc, Častni doktor Univerze v Novi Gorici.
Prof. dr. Franc Bizjak, Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.
Dr. Murat Boratav, Častni član Univerze v Novi Gorici.
Prof. dr. Giorgio Margaritondo, prejemnik Zlate plakete Univerze v Novi Gorici.
Otvoritev akademskega leta 2008/2009.