Univerza v Novi Gorici vodilni partner v čezmejnem projektu Gotrawama

25. januar 2012

V okviru razpisa Evropskega teritorialnega sodelovanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 je bil odobren standardni projekt Gotrawama – Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Projekt vključuje in združuje znanje 10 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, lokalnih ustanov ter komunalnih podjetij.

Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU.

Izvedba naloge je predvidena v 36 mesecih, njen strošek pa 1.209.150 EUR, od tega prejme Univerza v Novi Gorici 385.227 EUR. Projekt bo trajal od 1.11.2011 do 31.10.2014. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih mest: Gorizia, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba.

Univerza v Novi Gorici sodeluje v projektu kot vodilni partner.

Ostali partnerji v projektu: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Università di Udine, Irisacqua s.r.l., Comune di Gorizia, Università di Ferrara, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO)

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si