Prosto delovno mesto: ASISTENT v LABORATORIJU ZA RAZISKAVE V OKOLJU

31. avgust 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:

ASISTENT (m/ž)

Rok za prijavo do vključno 21. 9. 2012

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo I. stopnje s področja okolja,

  • da so študenti II. stopnje študijskega programa Okolje Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici,

  • ustrezno predznanje kemijske analize (instrumentalne metode v okolju),

  • ustrezno znanje geokemije in hidrologije,

  • pogovorno znanje italijanskega jezika.
  • Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v mednarodni raziskovalni projekt GOTRAWAMA.

    Predviden nastop dela 1.10.2012, trajanje zaposlitve – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.