Podpis dogovora o sodelovanju med Kulturnim društvom Slovenski oktet in Univerzo v Novi Gorici

20. januar 2010

V soboto, 23. januarja 2010 bosta Kulturno društvo Slovenski oktet in Univerza v Novi Gorici v koncertni dvorani Dvorca Zemono sklenili dogovor o sodelovanju.

Predsednik Kulturnega društva Slovenski oktet Jože Vidic in predsednik Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik bosta s svojim podpisom potrdila, da si bosta inštituciji s povezovanjem in sodelovanjem znanosti in umetnosti zagotavljali boljše pogoje za svoje delo in rast ustvarjalosti ter si prizadevali za tesnejšo medsebojno povezanost in vključitev Kulturnega društva Slovenski oktet v univerzitetno okolje Univerze v Novi Gorici.

Sodelovanje bo zaenkrat potekalo na področju promocije svojih dejavnosti, skupni izvedbi znanstvenih in umetniških prireditev oziroma dogodkov, na področju založniške dejavnosti ter na področju pridobivanja donatorskih sredstev za znanost in umetnost. Obe inštituciji predvidevata, da se bo sodelovanje v prihodnje še razvijalo in vključevalo še druga področja.

Slovesnost ob podpisu dogovora o sodelovanju med Kulturnim društvom Slovenski oktet in Univerzo in Univerzo v Novi Gorici se bo pričela ob 19. uri s koncertom Slovenskega okteta, ki mu bo sledil podpis dogovora. Po končani slovesnosti bo izjava za medije, ki jo bosta podala Jože Vidic in prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Foto Pavšič.
Foto Pavšič.
Foto Pavšič.
Foto Pavšič.