Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

11. marec 2010

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Roman Jerala (Laboratorij za biotehnologijo, Kemijski inštitut; FKKT, Univerza v Ljubljani) z naslovom “Sintezna biologija: od spreminjanja celične signalizacije do novih materialov”. Predavanje bo v četrtek, 18. marca 2010 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderirala dr. Valentina Turk, docentka za področje mikrobiologije in mikrobne ekologije na Univerzi v Novi Gorici. Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Sintezna biologija je mlada znanstvena disciplina, ki združuje pristope ved o življenju ter inženirstva, z namenom pripraviti nove ali spremeniti obstoječe biološke sisteme ter celice izkoristiti kot tovarne nanosistemov. Poglobljeno razumevanje bioloških mehanizmov ter izjemne zmogljivosti tehnologij določanja in sinteze dedne informacije (genov in celotnih genomov) so omogočile razcvet sintezne biologije v zadnjih letih. V skladu z izjavo Richarda Feynmana, »česar ne znam narediti, tega ne razumem« je dodaten cilj sintezne biologije, da preko ustvarjanja umetnih bioloških sistemov razumemo njihovo delovanje. Sintezna biologija ima izjemen potencial na številnih področjih človekove dejavnosti, od zdravja, proizvodnje materialov, procesiranja informacij, energije, biosenzorjev, varstva okolja … Pogledali bomo nekaj uspehov sintezne biologije in predstavili projekte zmanjševanja pretiranega celičnega odziva, zaznavanja prisotnosti virusa HIV, priprave bolj učinkovitih cepiv, ter uporabo sintezne biologije za tvorbo bionanostruktur, s katerimi so se slovenske ekipe v preteklih letih uspešno predstavile na tekmovanju iGEM na MIT.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si