Podpis dogovora o sodelovanju Univerze v Novi Gorici z univerzama v Burkini Faso

16. marec 2010

Nedavno je predsednik Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik podpisal dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela z predsednikom Univerze v Ouagadougouju (Burkina Faso), prof. dr. Jeanom Kouldiatijem in predsednikom Univerze v Koudougouju (Burkina Faso), prof. dr. Bilo Gerardom Segdavom. Sodelovanje bo v začetni fazi univerzam omogočalo večjo izmenjavo študentov ter pedagoškega in znanstvenega osebja.

Do sporazuma je prišlo po preliminarnih dogovorih, ki jih je od leta 2008 dalje z burkinskimi kolegi pripravljala doc. dr. Liza Debevec (sodelavka UNG in ZRC SAZU).

Univerza v Ouagadougouju, ki je bila ustanovljena leta 1974, ima cca 20 000 študentov in je največja univerza v Burkini Faso. Univerza v Koudougouju pa je najmlajša od štirih univerz v Burkini Faso in ima cca 6000 študentov. Med 15. in 23. februarjem 2010 je obe univerzi v Burkini Faso obiskal dekan Fakultete za humanistiko, doc. dr. Franc Marušič, ki se je s predsednikoma, dekani ter raziskovalci pogovarjal o nadaljnjih možnostih sodelovanja. Vse strani so ob srečanju izrazile namen okrepiti stike in spodbujati sodelovanje tudi na drugih področjih.

Burkina Faso je večjezična država v kateri govorijo skoraj 70 različnih jezikov, večina katerih pa je žal ogroženih. Eden izmed možnih skupnih projektov je povezan tudi z možnostjo sodelovanje pri dokumentiranju ogroženih Burkinskih jezikov.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Dekan Fakultete za humanistiko doc. dr. Franc Marušič in predsednik Univerze v Koudougouju prof. dr. Bila Gerard Segda.
Dekan Fakultete za humanistiko doc. dr. Franc Marušič in predsednik Univerze v Ouagadougouju prof. dr. Jean Koulidiati.