Fakulteta za humanistiko

Dvojna diploma z Univerzo Ca' Foscari v Benetkah

V šolskem letu 2020/21 se na študijskem programu 2. stopnje Slovenistike začne izvajati program dvojne diplome “Language Science” v sodelovanju z Univerzo Ca' Foscari v Benetkah.

Magistrski program Slovenistike – smer Jezkoslovne vede na UNG je vsestranski in izrazito raziskovalno naravnan program, ki zajema široko paleto tem sodobne kognitivne znanosti jezika, tako v teoretičnem kot v eksperimentalnem smislu. Teoretični del programa poudarja formalne vidike in modele slovnice, medtem ko eksperimentalne komponente zajemajo osnovna znanja o eksperimentalni lingvistiki in o psiholingvistiki. Hkrati ima magistrski program znanosti o jeziku univerze Ca’Foscari močan poudarek v formalni slovnici in strukturi določenih jezikov. Usmerjen je v raziskave in ponuja številne osnovne in napredne študijske predmete, ki zajemajo sodobno teoretsko in eksperimentalno jezikoslovje, vključno s usvajanjem jezika in računalniškem oz. korpusnim jezikoslovjem.

Za pridobitev dvojne magistrske diplome bodo študentje morali opraviti obvezne predmete in usmeritvena izbirna predmeta na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah iz določenega predmetnika, pripraviti magistrsko delo pod mentorstvom predavateljev iz obeh univerz ter ga zagovarjati pred skupno komisijo.

Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na obeh univerzah, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, pri čemer bo Univerza v Novi Gorici podelila naziv “magister/magistrica slovenistike”, Univerza Ca’Foscari v Benetkah pa bo podelila naziv “Laurea magistrale in Scienze del linguaggio”.

Obvezni del študija v tujini
Študenti Univerze v Novi Gorici morajo opraviti tretji semester študijskega programa na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah.
Za finančno pomoč študija v tujini, prosimo kontaktirajte mednarodno pisarno.

Vpisni pogoji

Na študijskem programu dvojne diplome “Language Science” morajo študenti Univerze v Novi Gorici kot matične univerze ob vpisu, poleg dokazil o izpolnjenih vpisnih pogojih za vpis na program 2. stopnje Slovenistike – smer jezikoslovne vede, predložiti tudi dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2.

Predmetnik

Vpisni pogoji

Kontaki

koordinator: prof. dr. Artur Stepanov
Fakulteta za humanistiko: Barbara Sirk
Mednarodna pisarna: Aljaž Rener