Fakulteta za humanistiko

Simpozij Goriški izobraženci skozi zgodovino

Nova Gorica, 5. oktober 2017, Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, predavalnica P1

Ob praznovanju 70. obletnice Nove Gorice, mesta po katerem se imenuje Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko organizira simpozij Goriški izobraženci skozi zgodovino. Na simpoziju, ki bo potekal 5. oktobra 2017 v univerzitetnih prostorih v Rožni Dolini, bo predstavljenih 12 referatov, razvrščenih v štiri sklope: Meščani po izobrazbi, Mnenjski voditelji, Rodoljubi z dežele in Izvirajoči z dežele.

Lepo vabljeni.

*****

Program simpozija

9.00–9.10 Pozdravni govor dekana Fakultete za humanistiko doc. dr. Aleša Vaupotiča

9.10–10.25 Meščani po izobrazbi

 • Neva Makuc: Goriški historiografi novega veka
 • Renato Podbersič: Beseda in knjiga: o judovskih izobražencih na Goriškem
 • Tanja Peterlin Neumaier: Valentin Stanič (1774–1847), preroditelj, vzgojitelj in dobrotnik

10.25–11.40 Mnenjski voditelji

 • Igor Grdina: Doktor Tone od zelene Soče
 • Vida Deželak Barič: Idejnopolitični koncepti dr. Antona Dermote
 • Luka Lisjak Gabrijelčič: Lahko govorimo o goriški politični misli? Specifike politične misli na Goriškem v prvi polovici 20. stoletja s srednjeevropske perspektive

11.40–13.05 Rodoljubi z dežele

 • Stane Granda: Doktor Anton Brecelj: primer goriškega katoliškega izobraženca
 • Robert Devetak: Življenje in delo Mihaela Zege
 • Urša Prša: Rodoljubje in podobe severnoprimorske pokrajine v izbranih pesmih Franja Rojca

13.05–14.30 Izvirajoči z dežele

 • Petra Testen: Pavlina Pajk (1854–1901), rojena Doljak: otroška in mladostna leta na Goriškem
 • Aleksandra Gačić: Dr. Bogumil Vošnjak in njegova nikoli pozabljena Goriška in Trst
 • Željko Oset: Marija Perpar, kemičarka

Sklepna razprava

Kosilo