Fakulteta za humanistiko

Znanstvena monografija o recepciji pisateljic prosto dostopna na dLib.si

Znanstvena monografija Reception of Foreign Women Writers in the Slovenian Literary System of the Long 19th Century http://www.ung.si/sl/zalozba/, je dostopna tudi na portalu dLib.si. V monografiji je predstavljen del rezultatov mednarodnega HERA projekta Travelling Texts 1790–1914: The Transnational Reception Of Women’s Writing At the Fringes of Europe, ki smo ga uspešno zaključili septembra lani. V njem smo raziskovali recepcijo avtoric in podatke o njej vpisovali v podatkovno bazo Women Writers http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters. Znanstvena monografija prinaša prispevek o vizualizacijah, ki so bile narejene s podatki iz omenjene baze (avtorja doc. dr. Aleš Vaupotič in izr. prof. dr. Narvika Bovcon), pregledni članek dr. Tanje Badalič o recepciji tujih avtoric na Slovenskem v dolgem 19. stoletju in raziskavo red. prof. dr. Katje Mihurko Poniž o recepciji Laure Marholm v slovenskem prostoru, še posebno pri Zofki Kveder.

Vabljeni k branju!