Fakulteta za humanistiko

Individualno raziskovalno delo I

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1006

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Samostojno delo: 270 ur

Vrsta predmeta: obvezni