Fakulteta za humanistiko

Obvezni izbirni predmet iz smeri Jezikoslovne vede

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1041

Letnik: 2

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur