Magisterski program Fizika in astrofizika

Raziskovalno delo I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FAF02

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 5 ur
  • Vaje: 270 ur