Magisterski program Fizika in astrofizika

Izbrana poglavja iz astrofizike in astrofizike osnovnih delcev

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FAF08

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet