Magisterski program Fizika in astrofizika

Astronomski objekti v različnih valovnih dolžinah

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Cilji in kompetence

Obravnava in razumevanje metod astrofizikalnih opazovanj in obdelave podatkov v različnih valovnih dolžinah elektromagnetnega spektra.

Vsebina

1. Glavne značilnosti teleskopov.

2. Opazovanja v ultravijolični, vidni in infrardeči svetlobi: objekti opazovanj, detektorji, posnetki, obdelava, kalibracija, astrometrija, fotometrija in standardni filtri, spektroskopija, polarimetrija, prilagodljiva optika, najpomembnejši sodobni teleskopi na Zemlji in v vesolju.

3. Podmilimetrska in radijska opazovanja: objekti opazovanj, bolometri, radijske antene, najpomembnejši sodobni instrumenti.

4. Interferometrija: radijska, optična in infrardeča.

5. Opazovanja v gama in rentgenski svetlobi: objekti opazovanj, detektorji, najpomembnejši sodobni instrumenti.

6. Vsenebni pregledi neba: veliki vzorci objektov, detekcija in klasifikacija spremenljivih in tranzientnih izvorov.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • UV, optični, IR teleskopi

 • radijske antene

 • teleskopi in detektorji za sevanje gama in rentgensko svetlobo

 • vse-nebni pregledi neba

 • Temeljna literatura in viri

  1. George H. Rieke: Measuring the Universe, A Multiwavelength Perspective, Cambridge University Press, 2012.

  2. Frederick R. Chromey: To Measure the Sky. Cambridge University Press, 2010.

  3. Edmund C. Sutton: Observational Astronomy, Techniques and Instrumentation, Cambridge University Press, 2012

  Načini ocenjevanja

  Seminar, ustni izpit

  Reference nosilca

  Pof. dr. Andreja Gomboc se raziskovalno ukvarja z izbruhi sevanja gama, plimskim raztrganjem zvezd v bližini masivnih črnih lukenj in modeliranjem relativističnega navigacijskega sistema satelitov. Doslej je objavila 60 znanstvenih člankov v mednarodnih referiranih revijah.

  Izbrane objave:

  1. K. Wiersema et al. (incl. A. Gomboc). Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A. Nature, 509: 201-204, 2014.

  2. A. Maselli et al. (incl. A. Gomboc). GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster. Science, 343: 48-51, 2014.

  3. J. Japelj, et al. and A. Gomboc. Phenomenology of Reverse-Shock Emission in the Optical Afterglows of Gamma Ray Bursts. The Astrophysical Journal, 785: Issue 2, article id. 84, 22 pp., 2014.

  4. C. Mundell et al. (incl. A. Gomboc). Highly Ordered Magnetic Field from GRB 120308A. Nature, 504, 119-121, 2013.

  5. A. Gomboc. Unveiling the secrets of gamma ray bursts. Contemporary Physics 53: 339-355, 2012.

  6. J. Japelj and A. Gomboc. Detectability of GRB Optical Afterglows with Gaia Satellite. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 123: 1034-1043, 2011.

  Univerzitetna koda predmeta: 2FAF09

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminar, vaje