Magisterski program Fizika in astrofizika

Napredne numerične metode

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FTS03

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet