Magisterski program Fizika in astrofizika

Fizika faznih prehodov

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FTS04

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet