Magisterski program Fizika in astrofizika

Fizika površin

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FTS05

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 60 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet