Magisterski program Fizika in astrofizika

Rentgenske spektroskopije

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FTS07

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet