Fakulteta za podiplomski študij

Izbirni predmeti

Univerzitetna koda predmeta: 3IK070

Letnik: 2

ECTS: 12