Fakulteta za podiplomski študij

Izbirne vsebine

Univerzitetna koda predmeta: 3OK003

Letnik: 2

ECTS: 30

Obseg:

  • Predavanja: 90 ur
  • Seminar: 90 ur
  • Druge oblike študija: 720 ur