Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz onesnaževanja tal

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja tal.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebino smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje virov onesnaženja, kemijskih procesov, ki potekajo v tleh in posledic onesnaževanja tal. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja tal.

Temeljna literatura in viri

Izbrani članki s področja onesnaževanja tal (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

  • Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Izredni profesor za področje biotehnologije na Univerzi v Novi Gorici

Izbrane reference

1) Zou T, Dembele F, Beugnet A, Sengmanivong L, Trepout S, Marco S, de Marco A, Li M-H (2015) Nanobody-functionalized PEG-b-PCL polymersomes and their targeting study. J Biotechnology, 214:147-155

2) Popović M, Šuštar V, Gričar J, Štraus I, Torkar G, Kraigher H, de Marco A (2016) Identification of environmental stress biomarkers in seedlings of European beech (Fagus sylvatica L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.). Can J Forest Res, 46:58-66

3) Moutel S, Bery N, Bernard V, Keller L, Lemesre E, de Marco A, Ligat L, Rain GC, Favre G, Olichon A, Perez F (2016) NaLi-H1: A universal synthetic library of humanized nanobodies providing highly functional antibodies and intrabodies. eLife, 10.7554/eLife.16228

4) Crépin R, Gentien D, Duché A, Rapinat A, Reyes C, Némati F, Massonnet G, Decaudin D, Djender S, Moutel S, Desrumeaux K, Cassoux N, Piperno-Neumann S, Amigorena S, Perez F, Roman Roman S, de Marco A (2017) Nanobodies against surface biomarkers enable the analysis of tumor genetic heterogeneity in uveal melanoma Patient Derived Xenografts. Pigment Cell Melanoma Res, 30:317-327

5) Ambrosetti E, Paoletti P, Bosco A, Parisse P, Scaini D, Tagliabue E, de Marco A, Casalis L (2017) Quantification of circulating cancer biomarkers via sensitive topographic measurements on single binder nanoarrays. ACS Omega, 2:2618-2629

6) Popović M, Gregori M, Vodnik D, Ferlan M, Mrak T, Štraus I, McDowell, NG, Kraigher H, de Marco A (2017) Identification of stress biomarkers for drought and increased soil temperature in seedlings of European beech (Fagus sylvatica L.). Can J Forest Res, 47:1517-526

7) Crepin R, Veggiani G, Djender S, Beugnet A, Planeix F, Pichon C, Moutel S, Amigorena S, Perez F, Ghinea N, de Marco A (2017) Whole-cell biopanning with a synthetic phage display library of nanobodies enabled the recovery of follicle-stimulating hormone receptor inhibitors. Biochem Biophys Res Comm, 493:1567-1572

8) Popovic M, Mazzega E, Toffoletto B, de Marco A (2018) Isolation of anti-extra-cellular vesicle single-domain antibodies by direct panning on vesicle-enriched fractions. Microbial Cell Fact, 17:6

9) Mazzega E, de Marco A (2018) Engineered cross-reacting nanobodies simplify comparative oncology between humans and dogs. Vet Comp Oncology, 16:E202-E206

10) de Marco A (2018) Nanomaterial bio-activation and macromolecules functionalization: the search for reliable protocols. Prot Expr Purif, 147:49-54

Univerzitetna koda predmeta: 3OK009

Letnik: 2

Semester: 3-4

Nosilec predmeta:

ECTS: 10

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar