Fakulteta za znanosti o okolju

Izbirni predmeti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 2OK037

Letnik: 2

ECTS: 18

Obseg:

  • Predavanja: 90 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 405 ur

Vrsta predmeta: sklop izbirnih predmetov