Poslovno-tehniška fakulteta

Industrijsko oblikovanje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Pridobitev osnov v razmišljanju, metodah, pristopu in sami kreaciji in projektiranju industrijskih predmetov za razrešitev problematike bivanja človeka.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Niso potrebni

Vsebina

 • osnove oblikovanja
 • “Človek je merilo vsega”
 • Meta Design
 • Design
 • Nature Design
 • duhovni svet
 • projektiranje z miselnimi vzorci
 • raziskovanje materialiov, naravni materiali
 • raziskovanje kulturne dediščine
 • raziskovanje zgodovine človeštva
 • umetnostna zgodovina – zgodovina industrije
 • psihologija
 • filozofija
 • znanost in tehnologija
 • meditacija in priprava na projektiranje
 • grafična podoba
 • tehnično risanje in pripomočki
 • oblikovanje z računalnikom
 • modeliranj
 • izdelava prototipov

Predvideni študijski rezultati

Raziskovalni projekt, seminarska naloga, oblikovalski projekt, prototip ali industrijski izdelek.

Temeljna literatura in viri

 • Kogoj, Oskar: Nature Design. – Padova: Interbooks, 1985. – 288 str.: ilustr., 30 cm
 • Kogoj, Oskar, Mazzariol, Giuseppe, Keller, Goroslav, Rener, Milko: Nature design. Padova: Interbooks, cop. 1985. – [99] str.: ilustr., 29 str.
 • Kogoj, Oskar, Gaon, Izzika: Nature design. – Jeruzalem: The Israel Museum, cop. 1990. – [36] str.: ilustr., 22 cm
 • Bogataj, Janez, Pukšič, Janez: Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del.
 • Bogataj, Janez, Pukšič, Janez, Kučan, Milan, Bernik, France, Grafenauer, Boža: Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. – Ljubljana: Rokus, 1999. 315 str.: barvne fotogr., 31 cm + [48] str. : barvne ilustr. – 961-209-078-5
 • Kogoj, Oskar, Bernik, Stane, Slivnik, Franc Sušnik, Janko Rakočevic, Milan Jesenik, Viktor Vrčon, Branko Debenjak, Doris Brecelj, Marijan: Plastični počivalniki: Inštitut Meblo = Rest-chairs of plastic materials: Institute Meblo. – Nova Gorica: Meblo, 1970. – 106 str.: ilustr., 21 cm

Načini ocenjevanja

Pozitivna ocena kolokvijev in seminarske naloge, pozitivno opravljen ustni izpit, pozitivna ocena designa

Reference nosilca

OSKAR KOGOJ IN METAFIZIKA NARAVE

Kaj skriva v sebi oblikovanje Oskarja Kogoja? Kako mu uspeva, da njegove umetnine lahko občudujemo znova in znova, medtem ko v naši zahodni družbi zmagujejo potrošništvo in poraba, obsedenost z menjavo in uničevanjem vsega, na kar je legel droben prah pravkar minulega časa?

Zdi se, da nas predmeti Oskarja Kogoja uspejo osvoboditi ujetosti v ustaljene navade in modo; obljubljajo, da nas bodo spremljali skozi življenje, pomirjajo nas, saj nam dajejo čutiti, da nas bodo preživeli in prenesli zanamcem nekaj tistega, kar smo imeli, občudovali in ljubili.

To je navadno usoda vseh umetniških del, zatorej nismo daleč od resnice, če rečemo, da ima oblikovalec iz Mirna neverjetno sposobnost vdihniti umetniško noto vsakdanjim stvarem. Kogojeve stvaritve želijo biti občudovane, sočasno pa nam prigovarjajo, naj se jih dotikamo, jih ljubkujemo in koristno uporabljamo. Stoli, na primer, so v vsej svoji lepoti tudi ergonomsko izjemno udobni. Čaše so energetske, bogato, rustikalno obrušene, da nam podaljšujejo užitek ob počasnem srkanju in umirjenem pogovoru. In celo voda, ki priteka iz vodovodnih pip naših onesnaženih vele-mest, se zdi, da postane prerojena in ponovno čista v Kogojevih umetninah iz stekla.

Kogojevo oblikovanje, tako imenovani nature design, pa ne le oživlja oblike iz narave, ampak predvsem išče način, kako ustvariti oblike, ki jim bo uspelo, da bomo spet znali prepoznati in ceniti življenjsko energijo narave (energy design).

Kogoj se ne ustavlja pri opazovanju in občudovanju narave, ampak želi razumeti njene skrivnosti. Zato raziskuje pozabljena znanja, ponovno odkriva in uporablja nauke starih antičnih in tradicionalnih kultur (oblike črpa iz arheologije in etnologije), kajti verjame, da so imele pretekle kulture intenziven, pristen in zagotovo nepokvarjen odnos do narave.

Prvobitne energije? Skrite naravne sile? Je morda Oskar Kogoj ezoteričen avtor? Rekel bi, da ne. Raje recimo, da je oblikovalec iz Mirna na svoj način skrivnosten. Zanj je narava udejanjanje nadnaravnega, skrivnost stvarstva. Njegovo oblikovanje izvira iz bioloških, poltenih, čutnih oblik, za katere se zdi, da se za njimi vedno skriva simbol ženske kot življenja, prvobitna boginja, neolitska Venera, mogočna mati, mati narava. Bog in narava sta eno in isto!

Roberto Roda, Ferrara

ŽIVLJENJEPIS:

Rojen 1942 v Mirnu pri Gorici.

1966 diploma, Isituto Statale d’Arte, Scuola Ai Carmini, Benetke

1966 asistent, Istituto Statale d’Arte, Benetke; svetovalec Baby Mark, Milan

1969 – 1971 oblikovalec, Meblo, Nova Gorica

1972 – 1975 docent, vodja Oddelka za industrijsko oblikovanje, Universita Internazionale di Venezia e Firenze

1971 svobodni oblikovalec

2004 redni profesor, Univerza v Novi Gorici

Živi in dela v Mirnu pri Gorici.

SKUPINSKE IN SAMOSTOJNE RAZSTAVE, POSTAVITVE IN STALNE ZBIRKE IZBOR:

1970 Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Hrvaka

1973 Strögets Mödested Gallery, Kopenhagen, Danska

1978 Newyorki Muzej Modernih umetnosti – otroke igrače uvrščene v Stalno zbirko

1979 Exhibition of Industrial Design, Mexico City, Mehika

1979 Mediteranske igre Split, Hrvaka

1987 Vatikanski muzej, Rim, Italija

1990 The Israel Museum, Jeruzalem, Izrael

1991 Nagoya „World Design Exposition“, Congress ICSID, Japonska

1992 International Exhibition of the 18th Triennale Milan, Italija

1993 Liberty Retail Regent Street, London, Anglija

1993 Sanatarium Nebug Russia, Rusija

1995 Palace of U. N. Genéve, Švica

1996 Arboretum Kalamthaut, Belgija

1999 Galleria Caffe Florian, Benetke, Italija

2003 NUK, Ljubljana, Slovenija

2008 Strichting Atrium, Mestna hiša Haag, Nizozemska

MEDNARODNE NAGRADE IN PRIZNANJA IZBOR:

1969 nagrada Abitare

1971 nagrada Prešernovega sklada

1979 nagrada „Vladinir Nazor“

1980, 1988, 1994 Zlata medalja BIO

1980 Član Accademia d’Italia

1983 Član Accademia d’Europa

1994 Član častne Dvanajstije Republike Slovenije

1996 Član Circollo Artistico Veneziano s številko 821

2006 Član Brezčasnih slovenskih oblikovalcev

Univerzitetna koda predmeta: 2GI024

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 22 ur
 • Seminar: 8 ur
 • Samostojno delo: 105 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, obiski galerij, razstav in dogodkov, raziskovalno delo, vaje projektiranje in izvedba, seminarska naloga, predstavitev dela