Poslovno-tehniška fakulteta

Industrijsko oblikovanje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Pridobivanje osnovnih znanj, raziskovalno delo in projektiranje industrijskih izdelkov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Niso potrebni

Vsebina

 • osnove oblikovanja
 • “Človek je merilo vsega”
 • Meta Design
 • Design
 • Nature Design
 • duhovni svet
 • projektiranje z miselnimi vzorci
 • raziskovanje materialiov, naravni materiali
 • raziskovanje kulturne dediščine
 • raziskovanje zgodovine človeštva
 • umetnostna zgodovina – zgodovina industrije
 • psihologija
 • filozofija
 • znanost in tehnologija
 • meditacija in priprava na projektiranje
 • grafična podoba
 • tehnično risanje in pripomočki
 • oblikovanje z računalnikom
 • modeliranj
 • izdelava prototipov

Predvideni študijski rezultati

Raziskovalni projekt, seminarska naloga, oblikovalski projekt, prototip ali industrijski izdelek.

Temeljna literatura in viri

Kogoj, Oskar: Nature Design. – Padova: Interbooks, 1985

 • Kogoj, Oskar, Mazzariol, Giuseppe, Keller, Goroslav, Rener, Milko: Nature design. Padova: Interbooks, cop. 1985
 • Kogoj, Oskar, Gaon, Izzika: Nature design. – Jeruzalem: The Israel Museum, cop. 1990
 • Bogataj, Janez, Pukšič, Janez: Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del. – Ljubljana: Rokus
 • Bogataj Janez, Pukšič Janez: Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. – Ljubljana: Rokus, 1999
 • Kogoj Oskar, Bernik Stane, Slivnik, Franc Sušnik Janko Rakočevic, Milan Jesenik, Viktor Vrčon, Branko Debenjak, Doris Brecelj, Marijan: Plastični počivalniki: Inštitut Meblo = Rest-chairs of plastic materials: Institute Meblo. – Nova Gorica: Meblo, 1970

Načini ocenjevanja

 • pozitivna ocena kolokvijev, seminarske naloge in opravljen ustni izpit • opravljena praktična naloga 100%

Reference nosilca

Prof. Oskar Kogoj, redni profesor za področje oblikovanja

ŽIVLJENJEPIS:

Rojen 1942 v Mirnu pri Gorici.

1966 diploma, Isituto Statale d’Arte, Scuola Ai Carmini, Benetke

1966 asistent, Istituto Statale d’Arte, Benetke; svetovalec Baby Mark, Milan

1969 – 1971 oblikovalec, Meblo, Nova Gorica

1972 – 1975 docent, vodja Oddelka za industrijsko oblikovanje, Universita Internazionale di Venezia e Firenze

1971 svobodni oblikovalec

2004 redni profesor, Univerza v Novi Gorici

Živi in dela v Mirnu pri Gorici.

SKUPINSKE IN SAMOSTOJNE RAZSTAVE, POSTAVITVE IN STALNE ZBIRKE IZBOR:

1970 Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Hrvaka

1973 Strögets Mödested Gallery, Kopenhagen, Danska

1978 Newyorki Muzej Modernih umetnosti – otroke igrače uvrščene v Stalno zbirko

1979 Exhibition of Industrial Design, Mexico City, Mehika

1979 Mediteranske igre Split, Hrvaka

1987 Vatikanski muzej, Rim, Italija

1990 The Israel Museum, Jeruzalem, Izrael

1991 Nagoya „World Design Exposition“, Congress ICSID, Japonska

1992 International Exhibition of the 18th Triennale Milan, Italija

1993 Liberty Retail Regent Street, London, Anglija

1993 Sanatarium Nebug Russia, Rusija

1995 Palace of U. N. Genéve, Švica

1996 Arboretum Kalamthaut, Belgija

1999 Galleria Caffe Florian, Benetke, Italija

2003 NUK, Ljubljana, Slovenija

2008 Strichting Atrium, Mestna hiša Haag, Nizozemska

MEDNARODNE NAGRADE IN PRIZNANJA IZBOR:

1969 nagrada Abitare

1971 nagrada Prešernovega sklada

1979 nagrada „Vladinir Nazor“

1980, 1988, 1994 Zlata medalja BIO

1980 Član Accademia d’Italia

1983 Član Accademia d’Europa

1994 Član častne Dvanajstije Republike Slovenije

1996 Član Circollo Artistico Veneziano s številko 821

2006 Član Brezčasnih slovenskih oblikovalcev

Univerzitetna koda predmeta: 2GI024

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 22 ur
 • Seminar: 8 ur
 • Samostojno delo: 105 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • obiski galerij, razstav in dogodkov • raziskovalno delo, vaje • projektiranje in izvedba • seminarska naloga • predstavitev dela