Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2021/2022

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije
1. prijavni rok od 16. 2. do 19. 3. od 16. 2. do 30. 3.
2. prijavni rok od 20. do 27. 8. od 1. 5. do 1. 7.
3. prijavni rok - od 1. 8. do 1. 9.
prijave do zasedbe mest 23. in 24. 9. (do 12h)* 10. do 24. 9. (do 12h)
prijave do zasedbe mest DUP 10. do 24. 9. (do 12h)* 10. do 24. 9. (do 12h)

DUP- študenti programa Digitalne umetnosti in prakse, Akademija umetnosti

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti, program Digitalne umetnosti in prakse
Prijavni rok Oddaja mape Razgovor
1. prijavni rok do 18. 6. 2021 od 25. 6. do 6. 7. 2021
2. prijavni rok do 4. 9. 2021 od 7. do 13. 9. 2021
3. prijavni rok ob prijavi v nekaj dneh po prijavi

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija, za diplomante in vzporedni študij

Prijavni rok Kandidati
1. prijavni rok od 1. do 17. 9.

Postopki za prijavo na razpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ za programe za katere izpolnjuje pogoje za vpis.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

V roku za zapolnitev mest se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.


Postopki in roki za državljane držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva

Državljani držav članic Evropske unije, tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije.

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije.

Več na strani: Pogoji za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljanov držav nečlanic Evropske unije

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v prvem letniku dodiplomskega študija v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini